Datum:12.2.2001
Autor:Václav Vacek
Název:Bohatý mladík
Typ textu:poznámky z přednášky pořídil Pavel Franc
Mt 19,16-30, Mk 10,17-31, Lk 18,18-30

Kdo je nejlepší člověk ?
     ptala se soudružka učitelka ve třídě    Lenin
     pan farář při náboženství         J.Kr.
     dědeček vnučky               ty, dědečku


Veškerý pokrok stojí na kritickém myšlení a píli. Ve světě nám to
jde. Veliká úroveň západního světa.
Ale méně odvažných je sebekritických ke svému jednání a pilných
k růstu vlastního charakteru /synovství božímu/.
--------------------------------------------------------------

Přední muž /Lk/ Vzorný, bílé punčocháčky, nestoup do
kaluže, ministrant, samý jedničky, neopisoval, o přestávce v
lavici, nekouřil s klukama
dávaný za příklad

Lichotník: "Mistře dobrý". Nikodem:"Mistře, víme, že jsi učitel,
který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která
činíš ty, není-li B. s ním." /J 3,2b/

Mt: ..miluj bližního jako sám sebe. To vše už dělám!

Tak se to podíváme na zoubek, když ti tolik jde o věčný život.
Chudoba není podmínkou pro boží království /Lazarova rodina,
Zacheus, Tomáš More, ...

Chyták - ukažte mi peníz daně.

Kdo tedy může být spasen?
Bohatství - v Písmě - požehnání od Boha
            i jiným způsobem lze získaz bohatství
chudoba - nemusí být nepřízní od Boha, ale ani cností
blahoslavení chudí (v duchu)

Vzorňák, dávaný za příklad, měl nejlepší pověst. / Klaus /
Jen s pomocí Boží. Jan 3,1-21. Kdo se narodí znova. Z vody a
Ducha. Pokání - pravda o  sobě a změna života, nová Ježíšova
úroveň, + ponoření do Ducha Božího.

Jakýkoliv majetek může být překážkou, Sport, sexepil, krása,
inteligence, dobré skutky, ...

Ježíši, ten je divný, my jsme šli za tebou. Rádi, nám se to líbí.

Ale zde nejde o majetek.  Tak jako nebereme doslova zříci se
nejbližších, připravit se o ně. Opustit rodiče, děti, sourozence
není podmínkou. Manželství: opustíš rodiče a přilneš ke svému
partnerovi.
 Dát na první místo!! Partnera. Krista. Boha.

Někdy jsme v pozici apoštolů
 - proč lidi nechodí do kostela (nikoho jsem nezabil, neokrad)
 - nejedou na Manžel. setkání - taková krása!
 - ke stolu Páně
 - nečtou Písmo

Jindy můžeme zůstávat v postoji bohat. mladíka :
"jezdím na Manželská setkání, chodím do kostela, ke Stolu
Páně, modlím se od malička, ..." A přitom jsme se zastavili
a strkáme hlavu do písku a tváříme se jako ti, kteří nevidí,
že jsme zvaní dál a výš. K pravdě, ke svobodě !!!

V čem se tváříme jako dokonalí?


Ježíš pohleděl s láskou.   Nikam se nevlamuje, neironizuje, ne-
------------------------   vyčítá. Zve. Nesnižuje úroveň člověka.

Nechodící do kostela . nikoho jsme nezabil, neokradl,
My řekneme, to je škoda.
To je škoda, že nejedou na Manžel.setkání. My rádi, to je bezva.
Oni se tváří, že to nepotřebují, že jsou docela v pořádku.
Modlitba, eucharistie, znát Písmo. nám stačí růženeček - vždyť
také o ježíšově životě. To ano. ale úroveň na kterou nás J. zve
je značně větší.
Stejně nás nemine nový způsob vztahů nebeského království.
Nechceme-li živořit jako dosud. J. nás zve. Už teď jednou nohou v
ráji. Nové vztahy. Nechce nám nakládat stále další a nové úkoly.
Jen pár pravidel. Poznání, vztah, přiznávej pravdu, omluv se,
vyříkejte si nedorozumění, dej prostor obhajoby tomu, kterého
obviňuješ. Milosrdné srdce a bdi nad nenávistí. Buď na blízku
tomu, kdo je potřebný /skutečně potřebný/.


S vděčností vzpomínáme na dobré učitele. Objevili nám obzor
nějakého předmětu, rozděli se o své bohatství a naučili jak
těžit ...
J. je vynikající Učitel.
Základem pokroku je kritické myšlení a píle.
Navíc Je je přítel. Má k nám okouzlující vzatah.
Učedníci rozpoznali osobnost v ježíši. Měli čuch. /Někteří
objevili Havla, Patočku, .. jako významnou osobnost.
Učedníci otevření, pružní, odvážní, schopní se nadchnout a
vytrvat.

Dej mi milost nehřešit
Jak se stát dokonalým?
Požádá-li mladík terenéra hokeje: "Pane, naučte mě, abych nepustil
v brance ani jeden gól!": Trenér odmítne.
Hašek mnoho střel nechytl, než dokázal na mistrovství táměř vše
pochytat.
Já jsem nepustil ani jeden - taky jsme nikdy v brance nestál.
Děvče paní mistrové ve vaření: "ať nikdy nic nepřipálím". "To
raději nechoď ani k plotně."
Jedna vzorná hezká holčička, samý jedničky, šli ji básničky.
Nebyla moc na tělocvik. Učitelky ji dávala jedničku, protože by
bulila. Nikdy neudělala nic špatně. Pokud něco špatně, nikdy za
to "nemohla" ona, ale okolnosti se nějak spikly.
Manželka přesadila špatně květinu. Ale manželovi tvrdila, že je
to dobře. "Přečetla jsem už dvě knížky o zahradě." S tímto
přístupem se nikdy nenaučí pěstovat kytky.