Seznam textů:

16.4.2018 Jiří Doležal Přímluvné modlitby
Modlitba za politiky
Poznámky z přednášky pořídil Jan Kohl
24.11.2014 Aleš Roleček Islám
Islám v proměnách času
poznámky z přednášky pořídil Jan Kohl
15.9.2014 Petr Kolář Od barokní Missa solemnis zpět k eucharistii
text přednášky
12.12.2011 Jiří Doležal Křesťanství - Bible - morálka
Co s Desaterem?
poznámky z přednášky pořídil Jan Franc
19.3.2007 Jiří Doležal Jak vznikalo Matoušovo evangelium
text přednášky
13.11.2006 Jan Franc Desatero
Výklad knihy Alfreda Schillinga
text přednášky
11.10.2004 Petr Piťha Výchova v rodině
poznámky z přednášky pořídil Jan Kohl
14.6.2004 Václav Vacek O chlebu života – nejsme kývalové?
Jak rozumíme tomu, když Ježíš říká, že je živý chléb
text přednášky
17.5.2004 Petr Piťha Skrytá nebezpečí techniky
O nerozpoznávaných vedlejších vlivech moderních vynálezů na společnost a jednotlivce
poznámky z přednášky pořídil Jan Franc
16.2.2004 Jaroslav Nečas Zkušenosti z působení v netradiční farnosti
Možnosti, jak oslovit postmoderního člověka
poznámky z přednášky pořídil Jan Kohl
12.1.2004 Jan Franc Alexander Meň – osobnost pravoslavné církve minulých let
text přednášky
8.12.2003 Jan Rybář O statečnosti
Situace politických vězňů za totality
poznámky z přednášky pořídila Maria Francová
13.10.2003 Jiří Doležal Jak často, jak mnoho a proč odpouštět
Výklad oddílu Mt 18,21-35
poznámky z přednášky pořídil Jan Kohl
22.9.2003 Jan Roskovec Eucharistie v Novém zákoně
Biblický pohled a ekumenické otázky
text přednášky
16.6.2003 Jan Rybář Bůh lidskýma očima
text přednášky
10.2.2003 Jaroslav Nečas Farizej a celník
Výklad Lk 18,9-14
text přednášky
9.12.2002 Petr Kolář Jak dnes číst Bibli
text přednášky
8.12.2002 Jan Franc Komentář ke čtením svátku Neposkvrněného početí
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
příprava na liturgii
11.11.2002 Vladimír Slámečka Jak reaguje Církev na společenské změny posledních deseti let
text přednášky
14.10.2002 Ludmila Vitáčková Zamyšlení nad liturgickými texty
příprava na liturgii
14.10.2002 Aleš Roleček Ravenské mozaiky
poznámky z přednášky pořídil Pavel Franc
10.9.2002 Jan Kohl O Scottu Peckovi
bibliografické údaje k přednášce o Scottu Peckovi
10.9.2002 Josef Kordík Čtyři stupně duchovního života podle Scota Pecka
text přednášky
28.1.2002 Jan Konzal Autorita a její správné použití
text přednášky
28.5.2001 Miroslav Kalčic Stručné dějiny misií I.
text přednášky
5.3.2001 Jan Kohl Hans Küng: Bůh a utrpení
text přednášky
12.2.2001 Václav Vacek Bohatý mladík
poznámky z přednášky pořídil Pavel Franc
12.12.2000 Jiří Doležal Žalm 23
text přednášky
9.10.2000 Václav Vacek Znamení, kterému se budou vzpírat
poznámky z přednášky pořídil Pavel Franc
3.4.2000 Jan Kohl Globální etika podle Hanse Künga (úvod)
úvodní deklarace k přednášce
28.2.2000 Jan Franc Zbožnost a spiritualita
text přednášky
7.2.2000 Jan Konzal Modely církve
text přednášky
1.6.1999 Jan Franc Liturgická obnova
shrnutí cyklu přednášek z minulých let
24.5.1999 Jan Kohl Návrh Ústavy katolické církve
text přednášky
10.5.1999 Miroslav Kalčic Bohuslav Balbín
z cyklu Zapomenuté osobnosti v dějinách církve
text přednášky
8.3.1999 Miroslav Kalčic Mistr Vojtěch Raňkův z Ježova
z cyklu Zapomenuté osobnosti v dějinách církve
text přednášky
8.2.1999 Jan Franc Služebné kněžství
text přednášky
14.12.1998 Jan Franc Hodnotový systém mladé generace
text přednášky
23.11.1998 Miroslav Kalčic Valerián Magni
z cyklu Zapomenuté osobnosti v dějinách církve
text přednášky
21.9.1998 Miroslav Kalčic Bartolomé de las Casas
z cyklu Zapomenuté osobnosti v dějinách církve
text přednášky
7.9.1998 Jan Franc Euthanasie
text přednášky
1.6.1998 Miroslav Kalčic Jan Stojkovič
z cyklu Zapomenuté osobnosti v dějinách církve
text přednášky
25.11.1996 Josef Eichler Křesťanství a ekologie
text přednášky